Белење на забите

Колку бело е доволно бело?

Резултатите од белењето на забите се субјективна процена и варираат од пациент до пациент. Пред почетокот на третманот, консултирајте се со нашите доктори за реалната проценка на резултатите кои е веројатно да се постигнат и колку време е потребно за тоа.

Закажете консултација во нашата ординација за да откриете која процедура е најефикасна во Вашиот случај!

ВИДЕТЕ ГИ ЧЕСТИТЕ ПРАШАЊА ЗА БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИТЕ